Klachtenreglement

Klachtenregeling ProActief Bewindvoering

Voorwoord

Een klacht kan betrekking hebben op het handelen van een bewindvoerder, curator of mentor of juist op het nalaten ervan. Ook over de wijze waarop een cliƫnt wordt behandeld of bejegend kan een klacht worden ingediend.

ProActief Bewindvoering is aangesloten bij de branchevereniging VeWeVe (Vereniging Wettelijke Vertegendwoordigers) en hanteert de klachtenregeling van de branchevereniging. Hieronder treft u het volledige klachtenreglement in PDF. Op verzoek kan deze ook per e-mail worden verzonden.