Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiën te beheren. Dit kan diverse oorzaken hebben zoals fysieke en/of psychische problemen of een verslaving. Ook het hebben van (problematische) schulden kan een reden zijn voor beschermingsbewind. Doordat men het financiële overzicht verliest kunnen de schulden toenemen met alle nadelige gevolgen van dien. Bij beschermingsbewind wordt het vermogen van betrokkene beheerd door een professionele bewindvoerder die door de rechtbank wordt benoemd.

Beschermingsbewind houdt onder andere het volgende in:

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • Openen van een beheerrekening op naam van cliënt
 • Openen van een leefgeldrekening op naam van cliënt (indien nodig)
 • Het wekelijks overmaken van leefgeld aan cliënt
 • Het betalen van de vaste lasten
 • Het betalen van “losse” rekeningen
 • Aanschrijven van diverse instanties met het verzoek om het correspondentieadres te wijzigen
 • Opstellen van een budgetplan
 • Aanvragen van toeslagen waarvoor cliënt in aanmerking komt
 • Het verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte (Box 1)
 • Verzoek om kwijtschelding van (lokale) belastingen bij diverse instanties
 • Het treffen van betalingsregelingen met diverse schuldeisers

Beschermingsbewind kan van tijdelijke aard zijn. Echter, ook is het mogelijk om beschermingsbewind in te stellen voor onbepaalde tijd. Dit is o.a. afhankelijk van de (financiële) situatie van de cliënt.

Bij beschermingsbewind komen de gelden binnen op een beheerrekening. De beheerrekening staat op naam van cliënt. De (maandelijkse) kosten van een beheerrekening zijn voor rekening van cliënt. De vaste lasten (+ eventueel andere kosten die in het budgetplan zijn vastgelegd) worden via de beheerrekening betaald. Cliënt krijgt op zijn leefgeldrekening of zijn reeds bestaande privérekening wekelijks leefgeld overgemaakt. Op zijn privérekening of zijn leefgeldrekening is roodstand niet toegestaan. Indien er geld overblijft zal dit opzij gelegd worden op de beheerrekening.

Wilt u weten wat ProActief Bewindvoering voor u kan betekenen? Neem dan contact op met ons kantoor via 010-26 13 045 voor een vrijblijvend gesprek.